Despre noi

Proiectul lectii.utm.md a prins viață din dorința comună a administrației și reprezentanților comunității academice a Universității Tehnice a Moldovei de a susține procesul educațional, cadrele didactice și studenții instituției în noile condiții epidemiologice. Platforma este cofinanțată de proiectul Scientix 4

Astfel, fiind interesați în dezvoltarea unei platforme flexibile, dotate cu o multitudine de lecții filmate pentru majoritatea cursurilor fundamentale care sunt predate la facultățile Universității Tehnice a Moldovei, administrația universității a venit cu mai multe idei interesante, unele dintre care erau inspirate din experiența celor mai renumite centre universitare din lume.

Până la urmă a fost acceptată concepția elaborării unei platforme online dedicate găzduirii cursurilor de bază într-un format video personalizat necesităților Universității Tehnice a Moldovei.

Astfel, proiectul lectii.utm.md la momentul lansării va conține lecții de teorie, seminare, laborator pentru domenii, precum:

 • Matematică;
 • Fizică;
 • Chimie;
 • Mecanică;
 • Programare;
 • Desen tehnic.

 
Întregul set de lecții filmate, prezentate aici, au fost produse de către extinsa și dedicata echipă a Universității Tehnice a Moldovei cu scopul:

 • asistării învățământului ingineresc și tehnologic online;
 • diversificării suportului metodologic și științific al disciplinelor predate la Universitatea Tehnică a Moldovei atât pentru învățământul tradițional, cât și pentru cel online;
 • asigurării continuității procesului didactic la distanță în situații excepționale, (carantina; după caz, imposibilitatea fizică de a preda / frecventa lecțiile în sala de studii, etc.);

 
Conținuturile filmate în cadrul proiectului lectii.utm.md vor servi drept material adițional pentru studenții facultăților Universității Tehnice a Moldovei, după cum urmează:

 • Facultatea Electronică și Telecomunicații;
 • Facultatea Energetică și Inginerie Electrică;
 • Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică;
 • Facultatea Tehnologia Alimentelor;
 • Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi;
 • Facultatea Urbanism și Arhitectură;
 • Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru;
 • Facultatea Inginerie Economică și Business;
 • Facultatea Textile și Poligrafie.