15 ore video
Gratuit
De rând cu disciplinele tehnice, abilitatea de a desena, este unul dintre pilonii de baza în dezvoltarea gândirii creative și spațiale pentru cei c...
12 prelegeri
15 ore video
Begin preparing for a networking career with this introduction to how networks operate.  This first course in the 3-course CCNA series introduces a...
28 prelegeri
48 ore video
В настоящее время все радиотехнические дисциплины базируются на комплексном методе, введенном в электротехнику для расчета электрических цепей. Поэ...
19 prelegeri
26 ore video
Использование статистико-вероятностных моделей и методов при анализе и интерпретации данных стало обычной практикой во всех областях науки, будь то...
19 prelegeri
26 ore video
Chimia
15 ore video
Gratuit
Chimia organică este obiectul fundamental si indispensabil specializării în domeniul tehnologiei alimentare. În corelare cu alte obiecte, acesta co...
12 prelegeri
15 ore video
Programarea
10 ore video
Gratuit
Bazele programării calculatoarelor este o disciplină generală, dezvoltată la nivel universitar cu statut de disciplină obligatorie în cadrul progra...
10 prelegeri
10 ore video
Изучение математики на инженерном факультете направлено на обучение и развитие у студентов способности отражать мир, формулировать и решать проблем...
21 prelegeri
31 ore video
Calculatoare
9 ore video
Gratuit
Начинающий программист учит Python или Lua, что­бы момен­таль­но получать резуль­таты и начать работать. Пару месяцев этого может и достаточно буде...
5 prelegeri
9 ore video
Programarea
15 ore video
Gratuit
Programarea orientată pe obiecte este o metodă de programare în care programele sunt organizate ca şi colecţii de obiecte cooperante și oferă diver...
15 prelegeri
15 ore video
Utilizarea modelelor și metodelor statistico-probabiliste la analiza și interpretarea datelor a devenit o practică uzuală în toate domeniile științ...
19 prelegeri
30 ore video
10 ore video
Gratuit
Cursul Microbiologia generală este destinat studenţilor programelor de studiu: 0721.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 0721.2 – T...
10 prelegeri
10 ore video
16 ore video
Gratuit
Managementul resurselor umane reprezintă un factor esențial în dezvoltarea economică și socială, precum și o premisă fundamentală pentru sporirea c...
15 prelegeri
16 ore video