Cursuri

Sortează după:
Calculatoare
9 ore video
Gratuit
Начинающий программист учит Python или Lua, что­бы момен­таль­но получать резуль­таты и начать работать. Пару месяцев этого может и достаточно буде...
5 prelegeri
9 ore video
Calculatoare
9 ore video
Gratuit
Arhitectura calculatoarelor este o disciplină pentru pregătirea profesională a cadrelor inginerețti la programele de studii ”Calculatoare și Rețele...
5 prelegeri
9 ore video