Algebră liniară și Geometrie analitică

Studiul matematicii la o facultate inginerească are drept scop formarea și dezvoltarea capacității studenților de a reflecta lumea, de a formula și rezolva probleme, aplicând cunoștințe din diverse domenii, precum și înzestrarea lor cu un set de competențe, valori și aptitudini, menite să asigure o integrare profesională optimă. Învățământul matematic universitar tehnic contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru studiul materiei de specialitate și pregătirea personalității pentru viață și activitate independentă. Altfel spus, matematica este un instrument de primă necesitate pentru orice inginer.

Disciplina Algebra liniară și Geometrie analitică este o disciplină cu caracter fundamental, care contribuie la formarea gândirii algoritmice inginerești a studentului. Noțiunile de bază ale acestei discipline: vectori, operații liniare cu vectorii, produsele scalar, vectorial, mixt; ecuații ale liniilor în plan și în spațiu, a suprafețelor; spațiile vectoriale, sunt necesare studiului disciplinelor de specialitate, iar posedarea temeinică a conceptelor și metodelor de bază ale algebrei liniare și geometriei analitice va permite valorificarea optimă și creativă a potențialului studenților în elaborarea unor proiecte în domeniul ingineriei și activități științifice.

Contactați profesorul

(Visitat 7.604 ori, 1 visite astăzi)