Studiul matematicii la o facultate inginerească are drept scop formarea și dezvoltarea capacității studenților de a reflecta lumea, de a formula și rezolva probleme, aplicând cunoștințe din diverse domenii, precum și înzestrarea lor cu un set de competențe, valori și aptitudini, menite să asigure o integrare profesională optimă. Învățământul matematic universitar tehnic contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pentru studiul materiei de specialitate și pregătirea personalității pentru viață și activitate independentă. Altfel spus, matematica este un instrument de primă necesitate pentru orice inginer.

Disciplina Algebra liniară și Geometrie analitică este o disciplină cu caracter fundamental, care contribuie la formarea gândirii algoritmice inginerești a studentului. Noțiunile de bază ale acestei discipline: vectori, operații liniare cu vectorii, produsele scalar, vectorial, mixt; ecuații ale liniilor în plan și în spațiu, a suprafețelor; spațiile vectoriale, sunt necesare studiului disciplinelor de specialitate, iar posedarea temeinică a conceptelor și metodelor de bază ale algebrei liniare și geometriei analitice va permite valorificarea optimă și creativă a potențialului studenților în elaborarea unor proiecte în domeniul ingineriei și activități științifice.

Contactați profesorul

(Visitat 5.517 ori, 1 visite astăzi)

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

1
T1. Vectori. Operaţii liniare cu vectori. Prelegeri
1 oră 13 min
2
T2. Baze de vectori în plan şi în spaţiu. Coordonatele vectorului. Prelegeri
1 oră 29 min
3
Testul 1
5 întrebări
4
T3. Produse ale vectorilor: scalar, vectorial şi mixt. Prelegeri
1 oră 34 min
5
Testul 2
5 întrebări
6
T4. Planul şi dreapta în spaţiu. Prelegeri
1 oră 37 min
7
T5. Sisteme de coordonate: polar, cilindric, sferic. Prelegeri
1 oră 28 min
8
T6. Conice (linii de ordinul doi). Prelegeri
1 oră 23 min
9
T7. Cuadrice (suprafeţe de ordinul doi). Metoda secţiunilor. Prelegeri
1 oră 15 min
10
S1. Operaţii liniare cu vectorii. Seminar
1 oră 2 min
11
S2. Produsul scalar al vectorilor. Seminar
53 min
12
S3. Produsele vectorial şi mixt. Seminar
1 oră 2 min
13
S4. Planul. Diverse ecuații ale planului. Seminar
45 min
14
S5. Dreapta în spaţiu. Seminar
54 min
15
S6. Planul cu dreapta în spaţiu. Seminar
45 min
16
S7. Sistemul polar de coordonate. Seminar
47 min
17
S8. Linii în sistemul cartezian. Seminar
45 min
18
S9. Conice (linii de ordinul doi). Seminar
1 oră 3 min
19
S10. Cuadrice (suprafeţe de ordinul doi)
55 min

SPAȚII LINIARE

1
T1. Spaţiul liniar: definiţii, exemple.
1 oră 20 min
2
T2. Baza şi dimensiunea unui spaţiu liniar. Izomorfism, subspaţii.
1 oră 4 min
3
T3. Trecerea de la o bază a spaţiului liniar la alta.
1 oră 17 min
4
T4. Spaţii euclidiene. Produsul scalar. Metrica.
55 min
5
T5. Baze ortonormate. Ortogonalizarea bazei unui spaţiu liniar.
1 oră 4 min
6
T6. Aplicaţii liniare. Matricea aplicaţiei liniare.
59 min
7
T7. Subspaţii invariante. Vectori și valori proprii.
1 oră 17 min
8
T8. Forme biliniare şi forme pătratice.
1 oră 28 min