Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T1. Vectori. Operaţii liniare cu vectori. Prelegeri

Vectori în ℝ2 și în ℝ3. Vectori liberi. Operaţii liniare cu vectori: adunarea, înmulţirea la un scalar. Proprietăţile operaţiilor liniare. Combinaţia liniară a vectorilor.