Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T2. Baze de vectori în plan şi în spaţiu. Coordonatele vectorului. Prelegeri

Noţiunea de bază. Baze în plan şi în spaţiu. Sistem de coordonate în spaţiu. Baze ortonormate.  Coordonatele vectorului. Operații liniare cu vectori în coordonate.