Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T3. Produse ale vectorilor: scalar, vectorial şi mixt. Prelegeri

Produsul scalar: definiţii, proprietăţi, calcularea în coordonate, unele aplicaţii. Produsul vectorial, produsul mixt. Aplicaţii în geometrie, fizică.