Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T4. Planul şi dreapta în spaţiu. Prelegeri

Diverse ecuaţii ale planului. Unghiul dintre două plane. Distanţa de la punct la plan. Diverse ecuaţii ale dreptei în spaţiu: generală, canonică, parametrice. Unghiul dintre două drepte. Poziţia relativă a dreptei şi planului.