Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T6. Conice (linii de ordinul doi). Prelegeri

Conice (cercul, elipsa, hiperbola și parabola). Definiţii, proprietăţi, reprezentarea grafică.  Conicele în coordonate polare.