Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

T7. Cuadrice (suprafeţe de ordinul doi). Metoda secţiunilor. Prelegeri

Elipsoidul,hiperboloizi cu o pânză și cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic, suprafeţele cilindrice şi conice: ecuaţii, proprietăţi, metoda secțiunior. Reprezentarea grafică.