Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S1. Operaţii liniare cu vectorii. Seminar

Operaţiile liniare cu vectori în ℝ2 și în ℝ3. Operaţii liniare cu vectori.