Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S3. Produsele vectorial şi mixt. Seminar

Produsul vectorial. Aplicații la calcularea ariei triunghiului, momentului forţei. Produsul mixt a trei vectori. Aplicaţii la calcularea volumului paralelipipedului şi volumului piramidei. Condiția de coplanaritate  a trei vectori.