Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S4. Planul. Diverse ecuații ale planului. Seminar

Diverse ecuaţii ale planului. Unghiul dintre două plane. Distanţa de la punct la plan.