Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S5. Dreapta în spaţiu. Seminar

Diverse ecuaţii ale dreptei în spaţiu: generală, canonică, parametrice. Unghiul dintre două drepte.