Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S6. Planul cu dreapta în spaţiu. Seminar

Poziţia relativă a dreptei şi planului.  Unghiul dintre dreaptă şi plan. Determinarea  simetricului uni punct față de un plan,față de o dreaptă.