Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S7. Sistemul polar de coordonate. Seminar

Sistemul polar de coordonate. Linii remarcabile (cardioida, trandafir  cu 3 petale etc).  Trecerea de la ecuaţiile cateziene ale unor linii  la ecuaţiile în coordonate polare şi invers.