Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S9. Conice (linii de ordinul doi). Seminar

Conice (cercul, elipsa, hiperbola,i parabola).