Părțile cursului

ELEMENTE DE ALGEBRĂ VECTORIALĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ

S10. Cuadrice (suprafeţe de ordinul doi)

Elipsoidul, hiperboloizi cu o pânză și cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic, suprafeţe cilindrice şi conice: ecuaţii, proprietăţi, metoda secțiunior. Reprezentarea grafică.