Părțile cursului

SPAȚII LINIARE

T5. Baze ortonormate. Ortogonalizarea bazei unui spaţiu liniar.

Bază ortogonală, bază ortonormată. Teorema despre existenţa bazei ortonormate într-un spaţiu euclidian. Metoda de ortogonalizare a bazei.