Curriculum
Curs: Algebră liniară și Geometrie analitică
Autentificare

Curriculum

Algebră liniară și Geometrie analitică

Video lesson

T6. Conice (linii de ordinul doi). Prelegeri

Conice (cercul, elipsa, hiperbola și parabola). Definiţii, proprietăţi, reprezentarea grafică.  Conicele în coordonate polare.