Curriculum
Curs: Algebră liniară și Geometrie analitică
Autentificare

Curriculum

Algebră liniară și Geometrie analitică

Video lesson

T7. Cuadrice (suprafeţe de ordinul doi). Metoda secţiunilor. Prelegeri

Elipsoidul,hiperboloizi cu o pânză și cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic, suprafeţele cilindrice şi conice: ecuaţii, proprietăţi, metoda secțiunior. Reprezentarea grafică.