Curriculum
Curs: Algebră liniară și Geometrie analitică
Autentificare

Curriculum

Algebră liniară și Geometrie analitică

Video lesson

S3. Produsele vectorial şi mixt. Seminar

Produsul vectorial. Aplicații la calcularea ariei triunghiului, momentului forţei. Produsul mixt a trei vectori. Aplicaţii la calcularea volumului paralelipipedului şi volumului piramidei. Condiția de coplanaritate  a trei vectori.