Categorie:

Analiza Matematică

Studiul matematicii la o facultate inginerească are drept scop formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a reflecta lumea, de a formula, modela şi rezolva probleme, aplicând cunoştinţe din diverse domenii, precum şi înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi aptitudini, menite să asigure o integrare profesională optimă.

Analiza Matematică este o disciplină cu caracter fundamental, care contribuie la formarea gândirii inginerești a studentului. Noțiunile de bază ale Analizei matematice, cum ar fi: funcție, șir numeric, serie, derivată, integrală, sunt actori principali și la disciplinile de specialitate, iar posedarea  temeinică a conceptelor și metodelor de bază ale Analizei matematice permite valorificarea potenţialului studenţilor în elaborarea unor proiecte în domeniul ingineriei  şi în activitatea ştiinţifică.

Contactați profesorul

(Visitat 5.978 ori, 1 visite astăzi)

SERII NUMERICE. SERII DE FUNCȚII. SERII DE PUTERI

1
Serii numerice. Generalități. Prelegeri
1 oră 51 min
2
Serii numerice. Generalități. Seminar
1 oră 12 min
3
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență. Prelegeri
1 oră 30 min
4
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență. Seminar
1 oră 32 min
5
Serii cu termeni de semne variabile. Convergenţa absolută şi semiconvergenţa. Prelegeri
1 oră 35 min
6
Serii cu termeni de semne variabile. Convergenţa absolută şi semiconvergenţa. Seminar
1 oră 27 min
7
Serii funcționale. Serii de puteri. Prelegeri
1 oră 40 min
8
Serii funcționale. Serii de puteri. Seminar
1 oră 34 min
9
Serii Taylor. Aplicații ale seriilor de puteri. Prelegeri
1 oră 53 min
10
Serii Taylor. Aplicații ale seriilor de puteri. Seminar
1 oră 31 min

FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE

1
Funcții de mai multe variabile. Limita. Continuitatea. Prelegeri
1 oră 59 min
2
Funcții de mai multe variabile. Limita. Continuitatea. Seminar
1 oră 4 min
3
Testul 1
5 întrebări
4
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate. Prelegeri
1 oră 57 min
5
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate. Seminar
1 oră 22 min
6
Testul 2
4 întrebări
7
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate de ordin superior. Prelegeri
1 oră 24 min
8
Funcții de mai multe variabile. Puncte de extrem local. Prelegeri
1 oră 15 min
9
Funcții de mai multe variabile. Extreme condiționate și globale. Prelegeri
1 oră 25 min
10
Funcții de mai multe variabile. Puncte de extrem local. Extreme condiționate și globale. Seminar
1 oră 24 min
11
Metoda celor mai mici pătrate. Prelegeri
46 min

INTEGRALE: IMPROPRII

MULTIPLE

1
Integrale improprii de speța I. Prelegeri
1 oră 46 min
2
Integrale improprii de speța I. Seminar
1 oră 10 min
3
Integrale improprii de speța II. Prelegeri
1 oră 5 min
4
Integrale improprii de speța II. Seminar
1 oră 19 min
5
Integrala dublă. Prelegeri
1 oră 38 min
6
Integrala dublă. Seminar
1 oră 25 min
7
Schimbul de variabilă în integrala dublă. P+S
1 oră 40 min
8
Integrala triplă. Schimbul de variabile în integrala triplă. Prelegeri.
2 ore 15 min
9
Integrala triplă. Schimbul de variabile în integrala triplă. Seminar.
1 oră 28 min
10
Aplicațiile integralei triple. Prelegeri.
1 oră 23 min

INTEGRALE CURBILINII ȘI DE SUPRAFAȚĂ. ELEMENTE DE TEORIA CÂMPULUI

1
Integrala curbilinie de speța I. P+S
1 oră 24 min
2
Integrala curbilinie de speța II. Prelegeri
1 oră 42 min
3
Integrala curbilinie de speța II. Seminar
1 oră 20 min
4
Câmpuri scalare. Prelegeri.
1 oră 34 min
5
Câmpuri scalare. Seminar.
1 oră 25 min
6
Câmpuri vectoriale. Prelegeri.
1 oră 23 min
7
Câmpuri vectoriale. Seminar.
1 oră 15 min
8
Integrala de suprafață de speța întâi. Prelegeri.
1 oră 39 min
9
Integrala de suprafață de speța întâi. Seminar
1 oră 49 min
10
Integrala de suprafață de speța a doua. Prelegeri.
1 oră 25 min
11
Formulele Ostrogradschi-Gauss și Stokes. Prelegeri.
1 oră 24 min
12
Integrala de suprafață de speța a doua. Formulele Ostrogradschi-Gauss și Stokes Seminar.
1 oră 58 min

SERII FOURIER

1
Serii Fourier. Dezvoltarea unei funcții în serie Fourier. Teorema Dirichlet. Prelegeri.
1 oră 21 min
2
Dezvoltarea în serie Fourier a funcțiilor: pare, impare, periodice cu T=2l. Seminar.
1 oră 32 min
3
Dezvoltarea în serie Fourier a funcțiilor: pare, impare, periodice cu T=2l. Extensii pare și impare. . Prelegeri
1 oră 17 min
4
Dezvoltarea în serie Fourier a funcțiilor pe (0, l). Extensii pare și impare. Seminar.
1 oră 08 min

ECUAȚII DIFERENȚIALE ORDINARE

1
Probleme ce conduc la noțiunea de ecuație diferențială
1 oră
2
Ecuații diferențiale ordinare de ordinul I. Generalități. Ecuații cu variabile separabile, ecuații liniare. Prelegeri.
1 oră 25 min
3
Ecuații diferențiale ordinare de ordinul I: Bernoulli, omogene, cu diferențială totală exactă. Prelegeri.
1 oră 33 min
4
Ecuații diferențiale ordinare de ordinal I: cu variabile separabile, liniare, Bernoulli. Seminar
1 oră 43 min
5
Ecuații diferențiale ordinare de ordinul I: omogene, reductibile la omogene, cu diferențială totală exactă. Seminar
1 oră 15 min
6
Ecuații diferențiale de ordin superior ce permit micșorarea ordinului. Prelegeri
1 oră 25 min
7
Ecuații diferențiale de ordin superior ce permit micșorarea ordinului. Seminar
1 oră 15 min
8
Ecuații diferențiale liniare omogene de ordin superior. Prelegeri
1 oră 39 min
9
Ecuații diferențiale liniare omogene de ordin superior. Seminar
1 oră 15 min
10
Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior. Prelegeri
1 oră 32 min
11
Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior cu partea dreaptă specială. Seminar
1 oră 39 min
12
Ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior. Metoda Lagrange. Seminar
1 oră 07 min

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie