Analiza Matematică

Studiul matematicii la o facultate inginerească are drept scop formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a reflecta lumea, de a formula, modela şi rezolva probleme, aplicând cunoştinţe din diverse domenii, precum şi înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi aptitudini, menite să asigure o integrare profesională optimă.

Analiza Matematică este o disciplină cu caracter fundamental, care contribuie la formarea gândirii inginerești a studentului. Noțiunile de bază ale Analizei matematice, cum ar fi: funcție, șir numeric, serie, derivată, integrală, sunt actori principali și la disciplinile de specialitate, iar posedarea  temeinică a conceptelor și metodelor de bază ale Analizei matematice permite valorificarea potenţialului studenţilor în elaborarea unor proiecte în domeniul ingineriei  şi în activitatea ştiinţifică.

Contactați profesorul

(Visitat 11.939 ori, 1 visite astăzi)

ECUAȚII DIFERENȚIALE ORDINARE