Categorie:

Analiza Matematică

Studiul matematicii la o facultate inginerească are drept scop formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a reflecta lumea, de a formula, modela şi rezolva probleme, aplicând cunoştinţe din diverse domenii, precum şi înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi aptitudini, menite să asigure o integrare profesională optimă.

Analiza Matematică este o disciplină cu caracter fundamental, care contribuie la formarea gândirii inginerești a studentului. Noțiunile de bază ale Analizei matematice, cum ar fi: funcție, șir numeric, serie, derivată, integrală, sunt actori principali și la disciplinile de specialitate, iar posedarea  temeinică a conceptelor și metodelor de bază ale Analizei matematice permite valorificarea potenţialului studenţilor în elaborarea unor proiecte în domeniul ingineriei  şi în activitatea ştiinţifică.

(Visitat 2.699 ori, 1 visite astăzi)

FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE

1
Funcții de mai multe variabile. Limita. Continuitatea. Prelegeri
1 oră 59 min
2
Funcții de mai multe variabile. Limita. Continuitatea. Seminar
1 oră 4 min
3
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate. Prelegeri
1 oră 57 min
4
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate. Seminar
1 oră 22 min
5
Funcții de mai multe variabile. Derivate parțiale și diferențiabilitate de ordin superior. Prelegeri
1 oră 24 min
6
Funcții de mai multe variabile. Puncte de extrem local. Prelegeri
1 oră 15 min
7
Funcții de mai multe variabile. Extreme condiționate și globale. Prelegeri
1 oră 25 min
8
Funcții de mai multe variabile. Puncte de extrem local. Extreme condiționate și globale. Seminar
1 oră 24 min
9
Metoda celor mai mici pătrate. Prelegeri
46 min

INTEGRALE: IMPROPRII DUBLE CURBILINII

1
Integrale improprii de speța I. Prelegeri
1 oră 46 min
2
Integrale improprii de speța I. Seminar
1 oră 10 min
3
Integrale improprii de speța II. Prelegeri
1 oră 5 min
4
Integrale improprii de speța II. Seminar
1 oră 19 min
5
Integrala dublă. Prelegeri
1 oră 38 min
6
Integrala dublă. Seminar
1 oră 25 min
7
Schimbul de variabilă în integrala dublă. P+S
1 oră 40 min
8
Integrala curbilinie de speța I. P+S
1 oră 24 min
9
Integrala curbilinie de speța II. Prelegeri
1 oră 42 min
10
Integrala curbilinie de speța II. Seminar
1 oră 20 min

SERII NUMERICE. SERII DE FUNCȚII. SERII DE PUTERI

1
Serii numerice. Generalități. Prelegeri
1 oră 51 min
2
Serii numerice. Generalități. Seminar
1 oră 12 min
3
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență. Prelegeri
1 oră 30 min
4
Serii cu termeni pozitivi. Criterii de convergență. Seminar
1 oră 32 min
5
Serii cu termeni de semne variabile. Convergenţa absolută şi semiconvergenţa. Prelegeri
1 oră 35 min
6
Serii cu termeni de semne variabile. Convergenţa absolută şi semiconvergenţa. Seminar
1 oră 27 min
7
Serii funcționale. Serii de puteri. Prelegeri
1 oră 40 min
8
Serii funcționale. Serii de puteri. Seminar
1 oră 34 min
9
Serii Taylor. Aplicații ale seriilor de puteri. Prelegeri
1 oră 53 min
10
Serii Taylor. Aplicații ale seriilor de puteri. Seminar
1 oră 31 min

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie