Arhitectura calculatoarelor este o disciplină pentru pregătirea profesională a cadrelor inginerețti la programele de studii ”Calculatoare și Rețele”, și ”Tehnologia Informației”. Disciplina este predată în semestrul IV și se bazează pe cunoștințele acumulate de studenți la așa discipline ca: Fizica, Programarea calculatoarelor, Grafica inginerească, Matematici speciale, Matematica descretă, Mecanica teoretică, Structuri de date și algoritmi, Grafica pe calculator, Circuite și dispozitive electronice, Programarea orientată pe obiecte, Analiza și sinteza dispozitivelor numerice și Interfețe de comunicare.

Conținutul cursului este orientat spre descrierea structurală și funcțională a sistemelor de calcul, și metodele de proiectare a acestora. Sunt accentuate principalele componente Hardware și Software și metodele de programare la nivel de arhitectură a sistemului de calcul prin utilizarea funcțiilor respective ale întreruperilor BIOS și DOS.

Conținutul cursului este structurat în 5 teme generalizatoare:

  • T1. Introducere. Bazele fundamentale ale Arhitecturii calculatoarelor;
  • T2. Microprocesoare și Microcontrolere. Limbajul de programare Assembler;
  • T3. Dispozitive pentru achiziția datelor;
  • T4. Dispozitive pentru afișarea și imprimarea datelor;
  • T5. Dispozitive pentru stocarea datelor.

Conținutul temelor menționate prezintă o întroducere în Arhitectura calculatoarelor și poate servi ca material educațional suplimentar pentru conținutul curricular predat la Fcultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Contactați profesorul

(Visitat 623 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere. Bazele fundamentale ale Arhitecturii Calculatoarelor
1 oră 48 min
2
Testul 1
3 întrebări
3
T2. Microprocesoare și Microcontrolere. Limbajul de programare Assembler
1 oră 38 min
4
Testul 2
2 întrebări
5
T3. Dispozitive pentru achiziția datelor
1 oră 44 min
6
Testul 3
2 întrebări
7
T4. Dispozitive pentru afișarea și imprimarea datelor
1 oră 56 min
8
Testul 4
3 întrebări
9
T5. Dispozitive pentru stocarea datelor
1 oră 16 min
10
Testul 5
3 întrebări