PRELEGERI, Lecture 9

T7. Colecții de date Dicționare, metode de prelucrare a dicționarelor