PRELEGERI, Lecture 11

T9. Depanarea, gestionarea excepțiilor în Python