Chimia generală

Chimia Generală este o disciplină cu caracter fundamental pentru un şir de programe de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologia Produselor Alimentare
 • Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice
 • Tehnologia Vinului şi a Produselor obţinute prin Fermentare
 • Ingineria şi Managementul Alimentaţiei Publice
 • Biotehnologii
 • Electroenergetica
 • Electromecanica
 • Termoenergetica
 • Ingineria şi Managementul Calităţii
 • Inginerie şi Management în Energetică
 • Ingineria şi Protecţia Apelor
 • Ingineria Mediului
 • Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi Gaze, Ventilare
 • Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţie
 • Inginerie Mecanică în Construcţii
 • Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă
 • Construcţii Industriale şi Civile
 • Inginerie Antiincendii şi Protecţia Civilă
 • Tehnologia Prelucrării Lemnului
 • Inginerie şi Management în Construcţii

Competenţele formate de această unitate de curs vor servi ca bază pentru formarea competenţelor profesionale în cadrul unităţilor de curs ulterioare din domeniul analizei fizico-chimice, domeniul biochimiei alimentaţiei publice prin analiza şi aprecierea probelor produselor prime şi finite, chimiei materialelor de construcţie, compoziţiei apelor naturale şi industriale, funcţionării dispozitivelor de acumulare a energiei electrice, etc.

Disciplina Chimia Generală familiarizează studenții cu:

 • Teoria structurii atomice, legea periodicităţii a elementelor chimice şi importanţa acestea;
 • Clasificarea compuşilor anorganici şi proprietăţile acestora;
 • Tipurile de legături chimice şi influența acestora asupra proprietăţilor diferitor compuşi;
 • Clasificarea soluţiilor, prepararea soluţiilor de diferite concentaţii, importanţa lor în tehnică;
 • Noţiuni de combinaţii coordinative;
 • Hidroliza sărurilor;
 • Importanţa electrolizei pentru protecţia de la coroziune, obţinerea diferitor compuşi, surse chimice de curent electric;
 • Importanţa metalelor şi compuşilor lor în tehnică şi viaţa cotidiană, proprietăţile metalelor spd;
 • Rezolvarea diferitor tipuri de probleme de calcul cu aplicaţii în practică.

Contactați profesorul

(Visitat 1.973 ori, 1 visite astăzi)