Categorie:

Chimia generală

Chimia Generală este o disciplină cu caracter fundamental pentru un şir de programe de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologia Produselor Alimentare
 • Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice
 • Tehnologia Vinului şi a Produselor obţinute prin Fermentare
 • Ingineria şi Managementul Alimentaţiei Publice
 • Biotehnologii
 • Electroenergetica
 • Electromecanica
 • Termoenergetica
 • Ingineria şi Managementul Calităţii
 • Inginerie şi Management în Energetică
 • Ingineria şi Protecţia Apelor
 • Ingineria Mediului
 • Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi Gaze, Ventilare
 • Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţie
 • Inginerie Mecanică în Construcţii
 • Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă
 • Construcţii Industriale şi Civile
 • Inginerie Antiincendii şi Protecţia Civilă
 • Tehnologia Prelucrării Lemnului
 • Inginerie şi Management în Construcţii

Competenţele formate de această unitate de curs vor servi ca bază pentru formarea competenţelor profesionale în cadrul unităţilor de curs ulterioare din domeniul analizei fizico-chimice, domeniul biochimiei alimentaţiei publice prin analiza şi aprecierea probelor produselor prime şi finite, chimiei materialelor de construcţie, compoziţiei apelor naturale şi industriale, funcţionării dispozitivelor de acumulare a energiei electrice, etc.

Disciplina Chimia Generală familiarizează studenții cu:

 • Teoria structurii atomice, legea periodicităţii a elementelor chimice şi importanţa acestea;
 • Clasificarea compuşilor anorganici şi proprietăţile acestora;
 • Tipurile de legături chimice şi influența acestora asupra proprietăţilor diferitor compuşi;
 • Clasificarea soluţiilor, prepararea soluţiilor de diferite concentaţii, importanţa lor în tehnică;
 • Noţiuni de combinaţii coordinative;
 • Hidroliza sărurilor;
 • Importanţa electrolizei pentru protecţia de la coroziune, obţinerea diferitor compuşi, surse chimice de curent electric;
 • Importanţa metalelor şi compuşilor lor în tehnică şi viaţa cotidiană, proprietăţile metalelor spd;
 • Rezolvarea diferitor tipuri de probleme de calcul cu aplicaţii în practică.

Contactați profesorul

(Visitat 1.383 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Legile fundamentale ale chimiei
33 min
2
Testul 1
5 întrebări
3
Testul 2
5 întrebări
4
T2. Structura atomului
29 min
5
T3. Legea periodicităţii a elementelor chimice
59 min
6
Testul 3
5 întrebări
7
Testul 4
5 întrebări
8
T4. Legătura chimică
46 min
9
Testul 5
5 întrebări
10
Testul 6
5 întrebări
11
T5. Soluţiile
35 min
12
T6. Combinaţii complexe
45 min
13
T7. Disociaţia electrolitică
28 min
14
T8. Hidroliza sărurilor
36 min
15
T9. Electroliza
31 min
16
T10. Caracteristica generală a metalelor
50 min
17
T11. Caracteristica generală a metalelor de tip -s
47 min
18
T12. Caracteristica generală a metalelor de tip -p
46 min
19
T13. Caracteristica generală a metalelor de tip -d
1 oră 29 min
20
T14. Bazele electrochimiei
43 min
21
T.15. Bazele chimiei substanţelor liante
54 min

SEMINARE

1
S1. Clasele de compuşi anorganici
43 min
2
S2. Reacţii de oxido-reducere
41 min
3
S3. Metalele. Generalităţi. Realizarea transformărilor
41 min
4
S4. Metalele. Rezolvarea problemelor
39 min
5
S5. Nemetalele: Rezolvarea problemelor, realizarea transformărilor
43 min
6
S6. Calcule în baza compoziţiei soluţiilor
42 min
7
S7. Echivalentul chimic. Legea echivalenților
41 min

LABORATOARE

1
L1. Metalele de tip -s
14 min
2
L2. Metalele de tip -p
12 min
3
L3. Metalele de tip -d
13 min
4
L4. Disociaţia electrolitică. Reacţii ionice de schimb.
10 min
5
L5. Duritatea apei
10 min
6
L6. Reacţii de oxido-reducere
10 min
7
L7. Electroliza
7 min

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie