Chimia organică este obiectul fundamental si indispensabil specializării în domeniul tehnologiei alimentare. În corelare cu alte obiecte, acesta constituie baza pregătirii profesionale a inginerilor tehnologi de înaltă calificare.

Cursul  de chimie organică propus are menirea să sporească nivelul cunoştinţelor studenţilor şi să asigure continuitatea procesului de instruire la disciplinele studiate în domeniu. Sunt prezentate și explicate aspectele cele mai importante ale materiei, structurate după cum urmeză: Izomerie (de constituție, spațială, enantiomerie); Natura legăturilor chimice în compușii organici; Influenţa reciprocă a atomilor în moleculă (efecte electronice inductiv și mezomer);  Mecanisme de reacţie în chimia organică (reactanți, intermediari);  Reacții cu mecanism radicalic (SR şi AR); Reacții de adiție electrofilă AE; Reacții de substituție electrofilă SE; Reacții de substituție nucleofilă SN; Reacții de adiție nucleofilă AN; Relaţii acido-bazice în chimia organică; Acizii carboxilici; Derivații funcționali ai acizilor carboxilici; Acizii dicarboxilici;  Hidroxiacizi; Oxoacizi; Acizi-fenoli; Lipide; Hidrați de carbon (glucide, zaharide); Oligo- și polizaharide; Aminoacizi, peptide.

Materialul prezentat favorizează înțelegerea noțiunilor cheie ce țin de mecanismele celor mai răspândite reacții şi unele transformări biochimice importante pentru procesele biotehnologice din industria alimentară; de clasele de compuși organici – acizii carboxilici și derivații lor, esterii, lipidele, oxo- și hidroxi-acizii, polifenolii, hidrații de carbon, aminoacizii, proteinele, răspândirea și rolul în natură, proprietățile și importanța practică a acestora. Astfel, studenţii vor concepe importanța compușilor biologic activi și transformările lor, precum și procesele ce decurg în alimente în timpul păstrării, procesării, acțiunii diferitor factori externi, etc.

La sfârșitul fiecărei teme sunt propuși itemi pentru lucrul individual, sunt rezolvate și explicate unele exemple și sunt oferite răspunsuri la întrebări.

Contactați profesorul

(Visitat 687 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Izomerie
1 oră 25 min
2
Test 1
4 întrebări
3
T2. Natura legăturilor chimice în compușii organici. Influenţa reciprocă a atomilor în moleculă
1 oră 14 min
4
Test 2
4 întrebări
5
T3. Mecanisme de reacţie în chimia organică. Reacții cu mecanism radicalic (SR şi AR)
1 oră 03 min
6
T4. Reacții de adiție electrofilă AE. Reacții de substituție electrofilă SE
1 oră 21 min
7
T5. Reacții de substituție nucleofilă SN. Reacții de adiție nucleofilă AN
1 oră 12 min
8
T6. Relaţii acido-bazice în chimia organică. Acizii carboxilici
1 oră 21 min
9
T7. Derivații funcționali ai acizilor carboxilici
1 oră 01 min
10
T8. Acizii dicarboxilici. Hidroxiacizi. Oxoacizi
1 oră 12 min
11
T9. Lipidele
50 min
12
T10. Hidrații de carbon (glucide, zaharide)
1 oră 37 min
13
T11. Oligo- și polizaharide
1 oră 17 min
14
T12. Aminoacizii
1 oră 09 min