PRELEGERI, Lecture 3

T2. Natura legăturilor chimice în compușii organici. Influenţa reciprocă a atomilor în moleculă