PRELEGERI, Lecture 5

T3. Mecanisme de reacţie în chimia organică. Reacții cu mecanism radicalic (SR şi AR)