PRELEGERI, Lecture 8

T6. Relaţii acido-bazice în chimia organică. Acizii carboxilici