PRELEGERI, Lecture 9

T7. Derivații funcționali ai acizilor carboxilici