Desen Tehnic și Infografică

DESEN TEHNIC ȘI INFOGRAFICĂ este o disciplină cu caracter fundamental pentru programele de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență. Cursul prezentat a fost adaptat pentru a putea fi utilizat  în predarea disciplinelor înrudite de la diverse facultăți cum ar fi:

FEIE – Desen tehnic şi Infografică  (Se va completa cu o prelegere suplimentară detaliată la tema Blocuri şi atribute)

FTA – Grafică Inginerească Asistată de Calculator (Se va completa cu o prelegere suplimentară detaliată la tema Reprezentări convenționale)

FCIM – Grafică Inginerească (15 ore de prelegeri) (Se vor comasa temele,T.4+5,  T.7+8 și se vor omite temele T.10 ÷ 14)

FIMIT – Desen tehnic şi Infografică (Se va omite tema T6  și se va completa cu prelegeri suplimentare detaliate la temele Reprezentări convenționale  și Detalierea)

Scopul disciplinei constă în pregătirea cadrelor inginerești care vor lucra nemijlocit în producție, birouri de proiectare, instituții de cercetare. Desenul tehnic și Infografică este o disciplină de studiu care contribuie la acumularea cunoștințelor de bază în domeniul executării și citirii documentației de proiectare ce include desene, scheme, diagrame etc. și cuprinde: normele generale privind executarea documentației de proiectare, desenul geometric, desenul proiectiv și desenul industrial. Desenul tehnic constituie una din cele mai importante discipline general-inginerești.

Obiectivele disciplinei Desen tehnic și Infografică sunt:

  • Acumularea de către studenţi a cunoștințelor și deprinderilor necesare inginerilor pentru exprimarea ideilor tehnice prin intermediul desenului, precum și pentru înțelegerea construcției și principiului de lucru ale produsului tehnic reprezentat în documentația tehnică;
  • Asimilarea materialului ce ține de utilizarea computerului în procesul de executare a desenelor tehnice; familiarizarea cu modul de lucru și cu performanțele unui program grafic precum este AutoCAD.

Finalitățile cursului sunt:

  • Cunoașterea normelor generale (GOST și ISO) privind executarea desenelor tehnice;
  • Formarea capacității de a determina formele geometrice ale pieselor prin intermediul reprezentărilor și invers,
  • Executarea reprezentărilor pieselor atât din natură, cât și din desenul de ansamblu;
  • Deprinderea de a citi desene de ansamblu;
  • Deprinderea de a executa desenele tehnice utilizând programul AutoCAD.

Contactați profesorul

(Visitat 4.145 ori, 1 visite astăzi)