Categorie:

Cursul de fizică constituie fundamentul pregătirii teoretice a inginerilor, fără de care ar fi imposibilă activitatea lor în orice domeniu al dezvoltării tehnice din economia națională. Luând în considerare întrepătrunderea Fizicii şi Tehnicii, se constată că înțelegerea şi cunoașterea legilor Fizicii are o importanță majoră în formarea inginerului contemporan. Cursul de fizică asigură viitorului inginer o astfel de pregătire teoretică şi practică în diferite compartimente ale fizicii, care i-ar permite acestuia să se orienteze în fluxul crescând de informaţii tehnico-ştiinţifice caracteristic pentru perioada actuală de dezvoltare a societăţii. În prezent se atestă o dezvoltare vertiginoasă a unei direcţii noi în diferite ramuri ale tehnicii care este dirijarea computerizată a proceselor tehnologice, precum şi diagnostica computerizată a diferitor agregate şi instalaţii tehnice. Inginerii ce utilizează, dar mai ales, cei ce elaborează softuri în aceste scopuri trebuie să cunoască şi să înţeleagă procesele fizice ce se produc în instalaţiile vizate.  Astfel este necesar pregătirea mai profundă, atât teoretice cât și practică a viitorilor ingineri în domeniul fizicii clasice şi moderne.

Obiectivele cursului de fizică sunt:

 1. Studierea principalelor fenomene fizice, însuşirea noţiunilor, legilor şi teoriilor fundamentale din fizica clasică şi modernă, precum şi a metodelor de cercetare în fizică.
 2. Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume şi a gândirii fizice moderne.
 3. Însuşirea procedeelor şi metodelor de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii.
 4. Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum şi însuşirea metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică.
 5. Formarea capacităţilor de a delimita conţinutul fizic în problemele aplicative din cadrul viitoarei specialităţi.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la toate specialitățile ingineresti ale programelor de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență ale facultatilor:

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Textile și Poligrafie

Contactați profesorul

(Visitat 8.482 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în fizică. Cinematica punctului material
34 min
2
T2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea conservării impulsului
32 min
3
T3. Energia şi lucrul mecanic
28 min
4
T4. Mişcarea de rotaţie a rigidului
43 min
5
T5. Bazele teoriei relativităţii restrânse
42 min
6
T6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze
39 min
7
T7. Principiul I al termodinamicii
40 min
8
T8. Fenomene de transport
27 min
9
T9. Principiul II al termodinamicii
35 min
10
T10. Câmpul electrostatic în vid I
51 min
11
T11. Câmpul electrostatic în vid II
50 min
12
T12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice
1 oră 3 min
13
T13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric
44 min
14
T14. Curentul electric continuu
56 min
15
T15. Câmpul magnetic în vid
1 oră 3 min

SEMINARE

1
S1. Introducere în fizică. Cinematica punctului material
47 min
2
S2. Dinamica punctului material şi al sistemului de puncte materiale. Legea conservării impulsului
48 min
3
S3. Energia şi lucrul mecanic
57 min
4
S4. Mişcarea de rotaţie a rigidului
49 min
5
S5. Bazele teoriei relativităţii restrânse
41 min
6
S6. Distribuţia moleculelor într-un câmp potenţial şi după viteze
40 min
7
S7. Principiul I al termodinamicii
44 min
8
S8. Fenomene de transport
48 min
9
S9. Principiul II al termodinamicii
53 min
10
S10. Câmpul electrostatic în vid I
49 min
11
S11. Câmpul electrostatic în vid II
42 min
12
S12. Câmpul electrostatic în medii dielectrice
53 min
13
S13. Conductoare în câmp electric. Energia câmpului electric
49 min
14
S14. Curentul electric continuu
53 min
15
S15. Câmpul magnetic în vid
47 min

LABORATOARE

1
Lucrarea de laborator de inițiere (LABORATOR) Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat
16 min
2
Lucrarea de laborator nr. 4c (LABORATOR) Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de inerţie al diferitor corpuri
11 min
3
Lucrarea de laborator nr. 6 (LABORATOR) Determinarea coeficientului de frecare interioară şi al parcursului liber mediu al moleculelor unui gaz
23 min
4
Lucrarea de laborator nr. 7 (LABORATOR) Determinarea conductibilităţii termice a corpurilor solide
11 min
5
Lucrarea de laborator nr. 8 (LABORATOR) Determinarea raportului capacităţilor termice ale gazelor Cp/Cv
8 min
6
Lucrarea de laborator nr. 14 Determinarea sarcinii specifice a electronului prin metoda magnetului.
15 min
7
Lucrarea de laborator nr. 11 (LABORATOR) Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic al Pământului
9 min
8
Lucrarea de laborator nr. 18 (LABORATOR) Determinarea vitezei sunetului în aer
18 min
9
Lucrarea de laborator nr. 24 (LABORATOR) Studiul difracției luminii pe obstacole simple
7 min
10
Lucrarea de laborator nr. 9 (LABORATOR) Determinarea variaţiei entropiei într-un proces ireversibil
8 min
11
Lucrare de laborator nr. 12. Studiul câmpului magnetic al solenoidului
9 min
12
Lucrare de laborator nr. 22. Studiul interferenței luminii de la o lama cu fețe plan-paralele
7 min
13
Lucarea de laborator 9c. Studiul oscilațiilor amortizate
15 min
14
Lucrarea de laborator nr. 17. Studiul oscilațiilor libere într-un circuit oscilant
23 min
15
Lucrarea de laborator nr. 25. Studiul fenomenului de difracție a luminii pe rețeaua de difracție
20 min

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie