Managementul Resurselor Umane

Managementul resurselor umane reprezintă un factor esențial în dezvoltarea economică și socială, precum și o premisă fundamentală pentru sporirea competitivității întreprinderii.

Cursul are drept scop evidențierea conținutului managementului resurselor umane într-o întreprindere și se adresează cu precădere studenților domeniilor de formare economice, dar poate fi deopotrivă utilă și inginerilor care au necesitatea de a completa cunoștințele în domeniul managementului resurselor umane.

Studiind disciplina „Managementul resurselor umane”, studenții se vor familiariza cu principalele activități ce țin de dirijarea personalului în cadrul întreprinderii într-o combinare eficientă cu specificul funcționarii întreprinderilor moldovenești.

Unitatea de curs „Managementul resurselor umane” este inclusă în categoria unităților de curs de specialitate pentru studenții programelor de studii:

 • 0411.1 Contabilitate
 • 0413.1 Business și administrare
 • 0414.1 Marketing și logistică
 • 0710.1.  Inginerie și Management în Industria Alimentară

Dar poate fi deopotrivă utilă și inginerilor care au necesitatea de a completa cunoștințele în domeniul managementului resurselor umane.

Însușirea cursului „Managementul resurselor umane” va facilita formarea abilităților profesionale după cum urmează:

 • Implementarea activităților specifice managementului resurselor umane într-o organizație.
 • Elaborarea organigramei şi determinarea responsabilităților şi funcțiilor compartimentului structural din organigrama întreprinderii responsabil de resurse umane.
 • Perfectarea informațiilor documentate specifice activității de management al resurselor umane.
 • Formularea politicii şi obiectivelor în domeniul resurselor umane.
 • Determinarea necesarului de personal.
 • Elaborarea fișelor de post.
 • Elaborarea CV şi scrisorilor de intenții.
 • Efectuarea recrutării și selecției personalului.
 • Efectuarea angajării la serviciu a personalului.
 • Evaluarea performanțelor angajatului.
 • Analiza utilizării timpului de muncă.
 • Calculul normelor de muncă.
 • Aplicarea managementului recompenselor.
 • Analiza eficienței utilizării resurselor umane din cadrul întreprinderii.

Diversitatea cerințelor și sarcinilor ce revin spre exercitare managerilor și specialiștilor de resurse umane impune dobândirea competențelor enumerate în timpul studiilor, dar și pe parcursul desfășurării stagiilor de practică. Evident, activitatea profesională în domeniul managementului resurselor umane va contribui substanțial la reliefarea acestora.

Contactați profesorul

(Visitat 2.352 ori, 7 visite astăzi)