PRELEGERI, Lecture 3

T2. Funcţiunea personalului în cadrul întreprinderii