PRELEGERI, Lecture 6

T4. Analiza și descrierea posturilor