PRELEGERI, Lecture 7

T5. Recrutarea, selecţia şi angajarea personalului