PRELEGERI, Lecture 8

T6. Evaluarea performanţelor, instruirea şi planificarea carierei personalului