PRELEGERI, Lecture 11

T9. Metodele de studiere a consumului timpului de muncă (Partea I – Fografierea)