PRELEGERI, Lecture 14

T10. Normele şi normativele de muncă (Partea II – Calculul normelor de muncă)