PRELEGERI, Lecture 17

T12. Evaluarea indicatorilor resurselor umane