Curriculum
Curs: Managementul Resurselor Umane
Autentificare
Video lesson

T2. Funcţiunea personalului în cadrul întreprinderii