Curriculum
Curs: Managementul Resurselor Umane
Autentificare
Video lesson

T5. Recrutarea, selecţia şi angajarea personalului