MAȘINI ELECTRICE, ACȚIONĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI

Mașinile și Acționările Electrice reprezintă partea de putere a Automatizărilor, care au făcut o revoluție în toate ramurile economiei: industrie, agricultură, transport, tehnica comunală și casnică. Majoritatea mecanismelor de producție, mijloacelor de transport, centralelor de generare a energiei electrice și termice, echipamentelor pneumatice și hidraulice, strungurilor și mașinilor unelte, instalațiilor frigorifice și de climatizare, agregatelor de pompare, compresare și ventilare, macaralelor și ascensoarelor și altor mecanisme de urilizare universală au la bază mașini și acționări electrice, care sunt integrate în partea mecanică și tehnologică mecanismelor de lucru. Cerințele tehnologice moderne de reglare a productivității au impus o reglare lină și în diapazon larg a vitezei motoarelor electrice, care nu pot fi realizate fără convertoare electronice automatizate, care împreună alcătuiesc un sistem de acționare electrică reglabilă (SAER), integrat, la rândul său, în majotitatea Automatizărilor industriale.

În legătură cu aceasta, Mașinile și Acționările Electrice Automatizate stau la baza programelor de studii în toate universitățile și colegiile tehnice, inclusiv  UTM. În particular, ele se predau:

  • la toate specialitățile de la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică (FEIE): Ingineria Sistemelor Electromecanice, Electroenergetica, Termoenergetica, Ingineria și Managementul calității
  • la Automatică și informatică, Robotică și Mecatronică de la Facultatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM);
  • la  Sisteme de Producție, Transport Auto,  Instalții Frigorifice de la  Facultatea de Inginerie Mecanică;
  • la unele specialități de la facultățile de Construcții, Urbanism și Arhitectură, Textile și Poșigrafie, precum  și Tehnologii Alimentare.

Programa  de studii la Ingineria Sistemelor Electromecanice a FEIE prevede o predare separată a 3 cursuri fundamentale: Mașini Electrice, Acționări Electrice și Automatizarea Proceselor Tehnologice.  Însă   pentru celelalte specialități, inclusiv de la alte facultăți, menționate mai sus, este rațional de predat un singur curs integrat de Mașini Electrice, Acționări și Automatizări (MEAA), care  să aibă o bază comună pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Lecțiile teoretice și de seminar pot fi predate studenților tuturor facultăților OnLine, însă lucrările de laborator necesită o prezență fizică reală a studenților, sau  măcar o prezentare Video  a lor, prin filmări reale. De aceea, în continuare, se propun niște Video Clipuri de la cele mai complexe lucrări de laborator ale SAER pentru un curs integrat MEAA, expus într-o formă mai simplă și mai accesibilă pentru studenți de la diferite specializări. Unele lucrări de laborator au la bază convertoare electronice clasice cu elemente microelectronice analogice și accesibile, însă principiile fundamentale,  schemele de putere, structura sistemelor de comandă și reglare automată sunt aceleași ca și la convertoarele moderne, cu excepția designului constructiv mai atractiv, masei și gabaritelor mai mici, numărului mai mare de funcții, realizate în soft prin elemente digitale virtuale. În instruirea studenților accesibilitatea la diferiți parametri de sistem contează mai mult  decât masa și gabaritele mici.

Obiective principale ale lucrărilor de laborator (LL) prezentate :

  • Vizualizarea funcționării motoarelor și acționărilor industriale și de laborator în ansamblu, precum și a unor elemente componente reale mai principale în diferite regimuri;
  • Cercetarea experimentală a caracteristicilor, formelor de undă, particularităților, avantajelor și dezavantajelor principale ale echipamentelor componente;
  • Studierea dispozitivelor de măsurare, reglare, protecție, automatizare și vizualizare;
  • Înțelegerea mai efectivă  și mai simplă a principiilor teoretice;
  • Analiza comparativă mai clară a diferitor sisteme asemănătoare de acționare și automatizare

Contactați profesorul

(Visitat 1.421 ori, 1 visite astăzi)