Mecanica Teoretică

Mecanica (Mecanica Teoretică) este o disciplină cu caracter fundamental, general inginerească, care aduce o contribuţie importantă la pregătirea fundamentală a viitorilor ingineri. Mecanica definește modelul cel mai general de descriere a mişcării şi echilibrului corpurilor în natură şi în tehnică. Ea serveşte ca o verigă de legătură între astfel de discipline, ca fizica, matematica şi disciplinele de specializare.

Mecanica stă la baza, practic, a tuturor disciplinelor general inginereşti şi de profil și se adresează pentru majoritatea programelor de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologia informației
 • Securitate informațională
 • Automatică și informatică
 • Calculatoare și rețele
 • Robotică și mecatronică
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Construcții industriale și civile
 • Inginerie și management în energetică
 • Ingineria și managementul calității
 • Electroenergetică
 • Termoenergetică
 • Ingineria sistemelor electromecanice
 • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • Mașini și sisteme de producție
 • Inginerie Mecanică
 • Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto
 • Căi ferate, drumuri, poduri
 • Ingineria materialelor și articolelor de construcție
 • Mașini și mecanisme pentru construcții
 • Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri
 • Alimentări cu apă, canalizări
 • Ingineria mediului
 • Planificare urbană și regională
 • Arhitectură

Scopul cursului este ca studenţii să înţeleagă mişcările generale ale corpurilor solide aparte şi ca elemente în mecanisme şi  în cele mai simple construcţii inginereşti, să poată descrie aceste mişcări şi să poată aplica cunoştinţele obţinute în practică la rezolvarea problemelor de mecanică.

Obiectivele studierii cursului sunt: însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale mecanicii; formularea modelelor matematice ale mişcării; modelarea diferitor fenomene mecanice şi procese tehnice.

Disciplina Mecanica familiarizează studenții cu:

 • modele matematice ale mecanismelor și mișcărilor;
 • metode de calcul și rezolvare a problemelor de mecanică: statică, cinematică, dinamică.
 • metodele principale de calcul a mecanismelor pentru rezolvarea problemelor din ingineria aplicată
 • utilizarea pachetelor de calcul numeric pentru rezolvarea problemelor de mecanică și prezentarea grafică a rezultatelor.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile menționate, dar și pentru alte persoane interesate.

Contactați profesorul

(Visitat 7.628 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

SEMINARE