Categorie:

Mecanica Teoretică

Mecanica (Mecanica Teoretică) este o disciplină cu caracter fundamental, general inginerească, care aduce o contribuţie importantă la pregătirea fundamentală a viitorilor ingineri. Mecanica definește modelul cel mai general de descriere a mişcării şi echilibrului corpurilor în natură şi în tehnică. Ea serveşte ca o verigă de legătură între astfel de discipline, ca fizica, matematica şi disciplinele de specializare.

Mecanica stă la baza, practic, a tuturor disciplinelor general inginereşti şi de profil și se adresează pentru majoritatea programelor de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologia informației
 • Securitate informațională
 • Automatică și informatică
 • Calculatoare și rețele
 • Robotică și mecatronică
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Construcții industriale și civile
 • Inginerie și management în energetică
 • Ingineria și managementul calității
 • Electroenergetică
 • Termoenergetică
 • Ingineria sistemelor electromecanice
 • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • Mașini și sisteme de producție
 • Inginerie Mecanică
 • Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto
 • Căi ferate, drumuri, poduri
 • Ingineria materialelor și articolelor de construcție
 • Mașini și mecanisme pentru construcții
 • Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri
 • Alimentări cu apă, canalizări
 • Ingineria mediului
 • Planificare urbană și regională
 • Arhitectură

Scopul cursului este ca studenţii să înţeleagă mişcările generale ale corpurilor solide aparte şi ca elemente în mecanisme şi  în cele mai simple construcţii inginereşti, să poată descrie aceste mişcări şi să poată aplica cunoştinţele obţinute în practică la rezolvarea problemelor de mecanică.

Obiectivele studierii cursului sunt: însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale mecanicii; formularea modelelor matematice ale mişcării; modelarea diferitor fenomene mecanice şi procese tehnice.

Disciplina Mecanica familiarizează studenții cu:

 • modele matematice ale mecanismelor și mișcărilor;
 • metode de calcul și rezolvare a problemelor de mecanică: statică, cinematică, dinamică.
 • metodele principale de calcul a mecanismelor pentru rezolvarea problemelor din ingineria aplicată
 • utilizarea pachetelor de calcul numeric pentru rezolvarea problemelor de mecanică și prezentarea grafică a rezultatelor.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile menționate, dar și pentru alte persoane interesate.

(Visitat 2.698 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în cursul de Mecanică (Mecanica Teoretică). Statica
1 oră 20 min
2
Testul 1
5 întrebări
3
T2. Statica. Noțiuni despre momentul forței și teoremele despre cupluri de forțe.
49 min
4
T3. Statica. Teorema de bază a staticii. Reducerea sistemului de forțe. Condițiile de echilibru
1 oră 19 min
5
T4. Statica. Sistemul de forțe paralele. Centrul de greutate
1 oră 3 min
6
T5. Statica. Echilibrul corpurilor în prezența forței de frecare
1 oră 17 min
7
T6. Cinematica. Ecuațiile mișcării punctului.
46 min
8
T7. Cinematica. Mișcarea de translație și de rotație a corpului rigid.
1 oră 17 min
9
T8. Cinematica. Mișcarea plan-paralelă a corpului rigid.
1 oră 29 min
10
T9. Cinematica. Mișcarea compusă a punctului.
1 oră
11
T10. Dinamica. Două probleme ale dinamicii. Ecuațiile diferențiale ale dinamicii punctului material.
1 oră 28 min
12
T11. Dinamica. Dinamica sistemului de puncte materiale. Cantitatea de mișcare. Ecuațiile diferențiale ale mișcării centrului maselor. Forțe interioare și forțe exterioare.
52 min
13
T12. Dinamica. Momentele de inerție axiale. Momentul cinetic. Ecuațiile diferențiale ale mișcării de rotație
55 min
14
T13. Dinamica. Energia cinetică. Lucrul mecanic. Energia potențială. Energia mecanică. Teorema variației energiei mecanice.
1 oră 37 min
15
T14. Dinamica. Oscilații mecanice libere ale punctului material.
1 oră 6 min
16
T15. Dinamica. Oscilații mecanice forțate ale punctului material în prezența forței de rezistență.
1 oră

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie