Categorie:

Mecanica Teoretică

Mecanica (Mecanica Teoretică) este o disciplină cu caracter fundamental, general inginerească, care aduce o contribuţie importantă la pregătirea fundamentală a viitorilor ingineri. Mecanica definește modelul cel mai general de descriere a mişcării şi echilibrului corpurilor în natură şi în tehnică. Ea serveşte ca o verigă de legătură între astfel de discipline, ca fizica, matematica şi disciplinele de specializare.

Mecanica stă la baza, practic, a tuturor disciplinelor general inginereşti şi de profil și se adresează pentru majoritatea programelor de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologia informației
 • Securitate informațională
 • Automatică și informatică
 • Calculatoare și rețele
 • Robotică și mecatronică
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Construcții industriale și civile
 • Inginerie și management în energetică
 • Ingineria și managementul calității
 • Electroenergetică
 • Termoenergetică
 • Ingineria sistemelor electromecanice
 • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • Mașini și sisteme de producție
 • Inginerie Mecanică
 • Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
 • Ingineria şi tehnologia transportului auto
 • Căi ferate, drumuri, poduri
 • Ingineria materialelor și articolelor de construcție
 • Mașini și mecanisme pentru construcții
 • Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri
 • Alimentări cu apă, canalizări
 • Ingineria mediului
 • Planificare urbană și regională
 • Arhitectură

Scopul cursului este ca studenţii să înţeleagă mişcările generale ale corpurilor solide aparte şi ca elemente în mecanisme şi  în cele mai simple construcţii inginereşti, să poată descrie aceste mişcări şi să poată aplica cunoştinţele obţinute în practică la rezolvarea problemelor de mecanică.

Obiectivele studierii cursului sunt: însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale mecanicii; formularea modelelor matematice ale mişcării; modelarea diferitor fenomene mecanice şi procese tehnice.

Disciplina Mecanica familiarizează studenții cu:

 • modele matematice ale mecanismelor și mișcărilor;
 • metode de calcul și rezolvare a problemelor de mecanică: statică, cinematică, dinamică.
 • metodele principale de calcul a mecanismelor pentru rezolvarea problemelor din ingineria aplicată
 • utilizarea pachetelor de calcul numeric pentru rezolvarea problemelor de mecanică și prezentarea grafică a rezultatelor.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile menționate, dar și pentru alte persoane interesate.

Contactați profesorul

(Visitat 5.225 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în cursul de Mecanică (Mecanica Teoretică). Statica
1 oră 20 min
2
Testul 1
5 întrebări
3
T2. Statica. Noțiuni despre momentul forței și teoremele despre cupluri de forțe.
49 min
4
Testul 2
5 întrebări
5
T3. Statica. Teorema de bază a staticii. Reducerea sistemului de forțe. Condițiile de echilibru
1 oră 19 min
6
T4. Statica. Sistemul de forțe paralele. Centrul de greutate
1 oră 3 min
7
T5. Statica. Echilibrul corpurilor în prezența forței de frecare
1 oră 17 min
8
T6. Cinematica. Ecuațiile mișcării punctului.
46 min
9
Testul 3
5 întrebări
10
T7. Cinematica. Mișcarea de translație și de rotație a corpului rigid.
1 oră 17 min
11
T8. Cinematica. Mișcarea plan-paralelă a corpului rigid.
1 oră 29 min
12
Testul 4
5 întrebări
13
T9. Cinematica. Mișcarea compusă a punctului.
1 oră
14
T10. Dinamica. Două probleme ale dinamicii. Ecuațiile diferențiale ale dinamicii punctului material.
1 oră 28 min
15
T11. Dinamica. Dinamica sistemului de puncte materiale. Cantitatea de mișcare. Ecuațiile diferențiale ale mișcării centrului maselor. Forțe interioare și forțe exterioare.
52 min
16
T12. Dinamica. Momentele de inerție axiale. Momentul cinetic. Ecuațiile diferențiale ale mișcării de rotație
55 min
17
T13. Dinamica. Energia cinetică. Lucrul mecanic. Energia potențială. Energia mecanică. Teorema variației energiei mecanice.
1 oră 37 min
18
T14. Dinamica. Oscilații mecanice libere ale punctului material.
1 oră 6 min
19
T15. Dinamica. Oscilații mecanice forțate ale punctului material în prezența forței de rezistență.
1 oră

SEMINARE

1
S1. Echilibrul forțelor concurente coplanare
49 min
2
S2. Echilibrul forțelor concurente spațiale
35 min
3
S3. Echilibrul forțelor coplanare
1 oră 34 min
4
S4. Echilibrul forțelor paralele (centrul de greutate)
1 oră 10 min
5
S5. Echilibrul forțelor spațiale.
56 min
6
S6. Calculul fermelor plane (partea I
39 min
7
S7. Calculul fermelor plane (partea II).
32 min
8
S8. Echilibrul forțelor de frecare (partea I)
29 min
9
S9. Echilibrul forțelor de frecare (partea II)
47 min
10
S10. Cinematica punctului
45 min
11
S11-12. Cinematica rigidului. Mișcarea de translație și de rotație
1 oră 17 min
12
S13-14. Cinematica rigidului. Mișcarea plan-paralelă. Vitezele punctelor rigidului
1 oră 39 min
13
S15. Cinematica rigidului. Mișcarea plan-paralelă. Accelerația punctelor unui rigid aflat în mișcare plană
1 oră 07 min
14
S16. Cinematica punctului. Mișcarea compusă. Compunerea vitezelor unui punct.
49 min
15
S17. Динамика материальной точки
1 oră
16
S18. Tеорема о движении центра масс механической системы.
1 oră 06 min
17
S19. Теорема изменения количества движения
47 min
18
S20. Теорема изменения кинетического момента механической системы
49 min

Fii primul care adaugă o revizuire.

Vă rugăm să vă autentificați pentru a lăsa o recenzie