Cursul Microbiologia generală este destinat studenţilor programelor de studiu: 0721.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 0721.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 0721.3 – Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare; 1010.1 – Servicii publice de nutriție și 0710.1 – Inginerie şi Management în Industria Alimentară, Facultatea Tehnologia Alimentelor, cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă.

Microbiologia generală este ştiinţă biologică fundamentală care studiază morfologia, fiziologia şi sistematica microorganismelor, originea şi evoluţia lor, fenomenele de ereditare şi variabilitatea microbiană, cuprinzând un sistem organizat de cunoştinţe privind legile după care se desfăşoară viaţa microorganismelor.

Microbiologia este una dintre științele care se dezvoltă foarte repede și deschide perspective ambițioase pentru utilizarea biotehnologiei în diverse ramuri de activitate. Odată cu acumularea cunoașterii cunoștințelor în microbiologie s-au dezvoltat diferite direcții ale cercetării. Astăzi, rezultatele lor sunt utilizate în diverse domenii de activitate:

  • în medicină – pentru a preveni și trata infecțiile, crearea de noi preparate medicinale și metode terapeutice;
  • în sfera industrială – pentru sinteza diferiților compuși organici și anorganici, extragerea metalelor din minereuri etc.;
  • în agricultură – îmbunătățirea și sintetizarea îngrășămintelor organice, combaterea dăunătorilor de culturi etc.;
  • în medicina veterinară – pentru a preveni și a trata bolile animalelor, crearea de medicamente;
  • în industria alimentară – pentru a dezvolta noi tehnologii alimentare, prevenirea dezvoltării microorganismelor de alterare a celor patogene care conduc la deprecierea calității produselor alimentare și majorarea termenului de valabilitate.

Dacă să ne referim la industria alimentară și la conceptul de calitate totală putem menționa că calitatea microbiologică sau riscurile microbiologice care intervin în procesul tehnologic sunt estimați la circa 94% și restul 6% constituie riscuri fizice, chimice și biochimice. Modelul sistemelor de management al calității bazat pe analiza riscurilor și punctelor critice de control sunt de maximă importanță, fundamentale pentru a garanta siguranța produselor alimentare.

Cunoaşterea particularităţilor morfologice și fiziologice ale microorganismelor permite dezvoltarea unor aplicaţii în diferite domenii ale industriei alimentare. În acest context, inginerii din industria alimentară trebuie să cunoască factorii care influenţează calitativ şi cantitativ dezvoltarea microorganismelor pentru:

  • a stabili condiţiile optime de cultivare a microorganismelor, de exemplu provenite din culturile starter;
  • a prevedea rezultatul dezvoltării microorganismelor de alterare;
  • a inhiba dezvoltarea microorganismelor patogene în produsele alimentare.

Contactați profesorul

(Visitat 288 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în microbiologie
51 min
2
Testul 1
10 întrebări
3
T2. Caracterizarea principalelor grupe de microorganisme. Bacteriile
1 oră
4
Testul 2
10 întrebări
5
T3. Caracterizarea principalelor grupe de microorganisme. Drojdiile
49 min
6
Testul 3
10 întrebări
7
T4. Caracterizarea principalelor grupe de microorganisme. Mucegaiurile
41 min
8
Testul 4
10 întrebări
9
T5. Caracterizarea principalelor grupe de microorganisme. Virusurile
46 min
10
Testul 5
10 întrebări
11
T6. Nutriția microorganismelor
1 oră 9 min
12
Testul 6
10 întrebări
13
T7. Dinamica procesului de multiplicare a bacteriilor
1 oră 12 min
14
Testul 7
10 întrebări
15
T8. Metode de izolare şi obţinere a culturilor pure
1 oră 2 min
16
Testul 8
10 întrebări
17
T9. Factorii care influențează dezvoltarea microorganismelor. Factorii intrinseci
1 oră 2 min
18
Testul 9
10 întrebări
19
T10. Factorii care influențează dezvoltarea microorganismelor. Factorii extrinseci
1 oră 19 min
20
Testul 10
10 întrebări