PRELEGERI, Lecture 1

T1. Introducere în microbiologie