PRELEGERI, Lecture 19

T10. Factorii care influențează dezvoltarea microorganismelor. Factorii extrinseci