Curriculum
Curs: Probabilitate și Statistică Aplicate
Autentificare

Curriculum

Probabilitate și Statistică Aplicate

PRELEGERI

0/15
Video lesson

T6. Variabilă aleatoare multidimensională (vectorială), funcția ei de distribuție, funcții de distribuție marginale. Tipurile de variabile aleatoare multidimensionale (bidimensiona-le), distribuții, densități de distribuție, independența v.a.